Vi förvaltar för framtiden

Vi förvaltar för framtiden

Vi förvaltar för framtiden

Vi förvaltar för framtiden

Välkommen till Trivselbostäder

Välkommen till Trivselbostäder

Välkommen till Trivselbostäder

Välkommen till Trivselbostäder

Vad roligt att du har valt att bo i ett Trivselbostäderhus. Vi är en långsiktig fastighetsägare som investerar i våra fastigheter för att skapa ett tryggt och trivsamt boende, både i och runt våra fastigheter. Våra fastigheter förvaltas av Kjellberg & Möller, som med sin personal och utvalda samarbetspartners skapar förutsättningar för att just ditt boende skall bli så bra som möjligt. Länk vidare till Kjellberg & Möller har du här
Vad roligt att du har valt att bo i ett Trivselbostäderhus. Vi är en långsiktig fastighetsägare som investerar i våra fastigheter för att skapa ett tryggt och trivsamt boende, både i och runt våra fastigheter. Våra fastigheter förvaltas av Kjellberg & Möller, som med sin personal och utvalda samarbetspartners skapar förutsättningar för att just ditt boende skall bli så bra som möjligt. Länk vidare till Kjellberg & Möller har du här

Vad roligt att du har valt att bo i ett Trivselbostäderhus. Vi är en långsiktig fastighetsägare som investerar i våra fastigheter för att skapa ett tryggt och trivsamt boende, både i och runt våra fastigheter. Våra fastigheter förvaltas av Kjellberg & Möller, som med sin personal och utvalda samarbetspartners skapar förutsättningar för att just ditt boende skall bli så bra som möjligt. Länk vidare till Kjellberg & Möller har du här

Vad roligt att du har valt att bo i ett Trivselbostäderhus. Vi är en långsiktig fastighetsägare som investerar i våra fastigheter för att skapa ett tryggt och trivsamt boende, både i och runt våra fastigheter. Våra fastigheter förvaltas av Kjellberg & Möller, som med sin personal och utvalda samarbetspartners skapar förutsättningar för att just ditt boende skall bli så bra som möjligt. Länk vidare till Kjellberg & Möller har du här.
vasaplatsen-hero

OM TRIVSELBOSTÄDER

OM TRIVSELBOSTÄDER

OM TRIVSELBOSTÄDER

OM TRIVSELBOSTÄDER

En långsiktig fastighetsägare

En långsiktig fastighetsägare

En långsiktig fastighetsägare

En långsiktig fastighetsägare

Trivselbostäders fastighetsbestånd har byggts upp av tre generationers byggmästare och har sitt ursprung i ett familjeföretag som startade för över 120 år sedan. Vi har ägt våra fastigheter länge och har en ägarfilosofi som bygger på fortsatt ägande och långsiktighet - Vi förvaltar för framtiden!

Trivselbostäders fokus är kommersiella bostadsfastigheter i centrala Göteborg. Vår strategi är att förädla befintliga fastigheter, men också att växa genom förvärv.  

Vi vill ha nöjda hyresgäster och värnar om hyresrätten som boendeform, den är flexibel och bekymmersfri för dig som hyresgäst och den är viktig för staden Göteborg.

Idag äger Trivselbostäder enbart sina fastigheter, bolaget har ingen egen personal. All drift och förvaltning ligger ute på entreprenad hos extern fastighetsförvaltare. Vår förhoppning är att Kjellberg & Möller som har detta förtroendeuppdrag kommer att ge dig som hyresgäst bra service, ett trevligt bemötande och ett boende att trivas i.

Trivselbostäders fastighetsbestånd har byggts upp av tre generationers byggmästare och har sitt ursprung i ett familjeföretag som startade för över 120 år sedan. Vi har ägt våra fastigheter länge och har en ägarfilosofi som bygger på fortsatt ägande och långsiktighet - Vi förvaltar för framtiden!

Trivselbostäders fokus är kommersiella bostadsfastigheter i centrala Göteborg. Vår strategi är att förädla befintliga fastigheter, men också att växa genom förvärv.  

Vi vill ha nöjda hyresgäster och värnar om hyresrätten som boendeform, den är flexibel och bekymmersfri för dig som hyresgäst och den är viktig för staden Göteborg.

Idag äger Trivselbostäder enbart sina fastigheter, bolaget har ingen egen personal. All drift och förvaltning ligger ute på entreprenad hos extern fastighetsförvaltare. Vår förhoppning är att Kjellberg & Möller som har detta förtroendeuppdrag kommer att ge dig som hyresgäst bra service, ett trevligt bemötande och ett boende att trivas i.

Trivselbostäders fastighetsbestånd har byggts upp av tre generationers byggmästare och har sitt ursprung i ett familjeföretag som startade för över 120 år sedan. Vi har ägt våra fastigheter länge och har en ägarfilosofi som bygger på fortsatt ägande och långsiktighet - Vi förvaltar för framtiden!

Trivselbostäders fokus är kommersiella bostadsfastigheter i centrala Göteborg. Vår strategi är att förädla befintliga fastigheter, men också att växa genom förvärv.  

Vi vill ha nöjda hyresgäster och värnar om hyresrätten som boendeform, den är flexibel och bekymmersfri för dig som hyresgäst och den är viktig för staden Göteborg.

Idag äger Trivselbostäder enbart sina fastigheter, bolaget har ingen egen personal. All drift och förvaltning ligger ute på entreprenad hos extern fastighetsförvaltare. Vår förhoppning är att Kjellberg & Möller som har detta förtroendeuppdrag kommer att ge dig som hyresgäst bra service, ett trevligt bemötande och ett boende att trivas i. 

Trivselbostäders fastighetsbestånd har byggts upp av tre generationers byggmästare och har sitt ursprung i ett familjeföretag som startade för över 120 år sedan. Vi har ägt våra fastigheter länge och har en ägarfilosofi som bygger på fortsatt ägande och långsiktighet - Vi förvaltar för framtiden!

Trivselbostäders fokus är kommersiella bostadsfastigheter i centrala Göteborg. Vår strategi är att förädla befintliga fastigheter, men också att växa genom förvärv.  

Vi vill ha nöjda hyresgäster och värnar om hyresrätten som boendeform, den är flexibel och bekymmersfri för dig som hyresgäst och den är viktig för staden Göteborg.

Idag äger Trivselbostäder enbart sina fastigheter, bolaget har ingen egen personal. All drift och förvaltning ligger ute på entreprenad hos extern fastighetsförvaltare. Vår förhoppning är att Kjellberg & Möller som har detta förtroendeuppdrag kommer att ge dig som hyresgäst bra service, ett trevligt bemötande och ett boende att trivas i.

Våra Fastigheter

Våra Fastigheter

Våra Fastigheter

Våra Fastigheter

HYRESGÄSTINFORMATION

HYRESGÄSTINFORMATION

HYRESGÄSTINFORMATION

HYRESGÄSTINFORMATION

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?

Felanmälan

Felanmälan

Felanmälan

Felanmälan

Har du ett problem i din lägenhet? Här gör du som hyresgäst din felanmälan. Anmälan görs direkt hos Hagwalls Fastighetsservice som sedan kontaktar dig så snart som möjligt. 

Har du ett problem i din lägenhet? Här gör du som hyresgäst din felanmälan. Anmälan görs direkt hos Hagwalls Fastighetsservice som sedan kontaktar dig så snart som möjligt. 

Har du ett problem i din lägenhet? Här gör du som hyresgäst din felanmälan. Anmälan görs direkt hos Hagwalls Fastighetsservice som sedan kontaktar dig så snart som möjligt.

Har du ett problem i din lägenhet? Här gör du som hyresgäst din felanmälan. Anmälan görs direkt hos Hagwalls Fastighetsservice som sedan kontaktar dig så snart som möjligt.

Hyra & kontrakt

Hyra & kontrakt

Hyra & kontrakt

Hyra & kontrakt

Här finns information om vad som gäller i förhållande till ditt hyreskontrakt, hyresinbetalningar, hyra i andra hand, lägenhetsbyte, överlåtelse av kontrakt och uppsägning. 

Här finns information om vad som gäller i förhållande till ditt hyreskontrakt, hyresinbetalningar, hyra i andra hand, lägenhetsbyte, överlåtelse av kontrakt och uppsägning. 

Här finns information om vad som gäller i förhållande till ditt hyreskontrakt, hyresinbetalningar, hyra i andra hand, lägenhetsbyte, överlåtelse av kontrakt och uppsägning.

Här finns information om vad som gäller i förhållande till ditt hyreskontrakt, hyresinbetalningar, hyra i andra hand, lägenhetsbyte, överlåtelse av kontrakt och uppsägning.

Bra att veta

Bra att veta

Bra att veta

Bra att veta

Här finns information som är bra att veta för dig som hyr bostad hos oss, som information om skötsel, målning och tapetsering, tvättstuga, cyklar, barnvagnar, sopor/källsortering, m.m.

Här finns information som är bra att veta för dig som hyr bostad hos oss, som information om skötsel, målning och tapetsering, tvättstuga, cyklar, barnvagnar, sopor/källsortering, m.m.

Här finns information som är bra att veta för dig som hyr bostad hos oss, som information om skötsel, målning och tapetsering, cyklar, barnvagnar, sopor/källsortering, m.m.

Här finns information som är bra att veta för dig som hyr bostad hos oss, som information om skötsel, målning och tapetsering, cyklar, barnvagnar, sopor/källsortering, m.m.

KONTAKT

KONTAKT

KONTAKT

KONTAKT

Vem skall du kontakta?

Vem skall du kontakta?

Vem skall du kontakta?

Vem skall du kontakta?

Adminstrativ förvaltare

Administrativ förvaltare

Administrativ förvaltare

Administrativa förvaltaren

Kontakta den administrativa förvaltaren på Kjellberg & Möller vid frågor som rör ditt boende, som hyresavier, hyresinbetalningar, hyresavtal, lägenhetsbyte, andrahandsuthyrning och uppsägning av din lägenhet.

Kontakta den administrativa förvaltaren på Kjellberg & Möller vid frågor som rör ditt boende, som hyresavier, hyresinbetalningar, hyresavtal, lägenhetsbyte, andrahandsuthyrning och uppsägning av din lägenhet.

Kontakta den administrativa förvaltaren på Kjellberg & Möller vid frågorr som rör ditt boende, som hyresavier, hyresinbetalningar, hyresavtal, lägenhetsbyte, andrahandsuthyrning och uppsägning av din lägenhet.

Kontakta den administrativa förvaltaren på Kjellberg & Möller vid frågor som för ditt boende som hyresavier, hyresinbetalningar, hyresavtal, lägenhetsbyte, andrahandsuthyrning och uppsägning av din lägenhet.

Kjellberg & Möller
Jennifer Bäck

Telefon
031 - 778 30 82 
Mail
jennifer.back@kmab.se

Kjellberg & Möller

Jennifer Bäck

Telefon
031 - 778 30 82 
Mail
jennifer.back@kmab.se
Kjellberg & Möller
Jennifer Bäck

Telefon
031 - 778 30 82 
Mail
jennifer.back@kmab.se

Kjellberg & Möller

Jennifer Bäck

Telefon
031 - 778 30 82 

Mail
jennifer.back@kmab.se

Teknisk förvaltare

Teknisk förvaltare

Teknisk förvaltare

Teknisk förvaltare

Kontakta den tekniska förvaltaren på Kjellberg & Möller vid frågor som rör renovering och arbeten i din lägenhet, som målning, tapetsering, underhåll, avflyttningsbesiktning eller övriga frågor om fastigheten.

Kontakta den tekniska förvaltaren på Kjellberg & Möller vid frågor som rör renovering och arbeten i din lägenhet, som målning, tapetsering, underhåll, avflyttingsbesiktning eller övriga frågor om fastigheten.

Kontakta den tekniska förvaltaren på Kjellberg & Möller vid frågor som rör renovering och arbeten i din lägenhet, som målning, tapetsering, underhåll, avflyttningsbesiktning eller övriga frågor om fastigheten.

Kontakta den tekniska förvaltaren på Kjellberg & Möller vid frågor som rör renovering och arbeten i din lägenhet, som målning, tapetsering, underhåll, avflyttningsbesiktning eller övriga frågor om fastigheten.

Kjellberg & Möller
Alexander Boström
Telefon
031 - 778 30 87
Mail
alexander.bostrom@kmab.se

Kjellberg & Möller

Alexander Boström
Telefon
031 - 778 30 87
Mail
alexander.bostrom@kmab.se
Kjellberg & Möller
Alexander Boström
Telefon
031 - 778 30 82
Mail
alexander.bostrom@kmab.se
Kjellberg & Möller

Alexander Boström

Telefon
031 - 778 30 87

Mail
alexander.bostrom@kmab.se

Fastighetsskötaren

Fastighetsskötaren

Fastighetsskötaren

Fastighetsskötaren

Kontakta Hagwalls Fastighetsservice vid problem i din lägenhet eller i ett gemensamt utrymme.

Vid akuta problem kl. 08:00-16:00 ring direkt till Hagwalls. Utanför kontorstid ring Securitas på 010 - 470 53 00.  

Kontakta Hagwalls Fastighetsservice vid problem i din lägenhet eller i ett gemensamt utrymme.

Vid akuta problem kl. 08:00-16:00 ring direkt till Hagwalls. Utanför kontorstid ring Securitas på 010 - 470 53 00.  

Kontakta Hagwalls Fastighetsservice vid problem i din lägenhet eller i ett gemensamt utrymme.

Vid akuta problem kl. 08:00-16:00 ring direkt till Hagwalls. Utanför kontorstid ring Securitas på 010 - 470 53 00.  

Kontakta Hagwalls Fastighetsservice vid problem i din lägenhet eller i ett gemensamt utrymme.

Vid akuta problem kl. 08:00-16:00 ring direkt till Hagwalls. Utanför kontorstid ring Securitas på 010 - 470 53 00.  

Hagwalls Fastighetsservice

Telefon
031 - 28 69 35
Mail
felanmalan@hagwalls.se

Hagwalls

Telefon
031 - 28 69 35
Mail
felanmalan@hagwalls.se
Hagwalls

Telefon
031 - 28 69 35
Mail
felanmalan@hagwalls.se

Hagwalls Fastighetsservice

Telefon
031 - 28 69 35
Mail
felanmalan@hagwalls.se

I denna länk på Hagwalls hemsida kan du som hyresgäst göra din felanmälan av ej akuta problem.

I denna länk på Hagwalls hemsida kan du som hyresgäst göra din felanmälan av ej akuta problem.

I denna länk på Hagwalls hemsida kan du som hyresgäst göra din felanmälan av ej akuta problem.

I denna länk på Hagwalls hemsida kan du som hyresgäst göra din felanmälan av ej akuta problem.

I denna länk på Hagwalls hemsida kan du som hyresgäst göra din felanmälan av ej akuta problem.

Trivsbostader logo vit

Trivselbostäder är ett privatägt bolag som äger kommersiella bostadsfastigheter i centrala Göteborg. Bolaget är en passiv ägare utan några anställda. All drift och förvaltning sköts av extern fastighetsförvaltare.

Postadress

Trivselbostäder Sverige AB
c/o Kjellberg & Möller AB
Viktor Rydbergsgatan 30
412 57 Göteborg


Kontakt

info@trivselbostader.se

 Kontakt

info@trivselbostader.se

 indian hd fuck gunaporn.net mommy bang
زبة arabsexflesh.com سكس مصريات
نيك اجنبي ساخن azcorts.com نيك زنوج
tami xxx com eropornstars.info shraddha kapoor hot scene
نيك اسباني pornotane.net سكس امريكا الجنوبية
mkv hd movies porn-tube-home.net kochi meyer gud
هولي هالستون pornarab.net نيك جنسي
desi pussy xvideo pimpmovs.info gay massage bangalore
youtubesex videos eromyporn.info www xxx pron
hdmovies99 juliamovies.mobi malexxx
teen nude bath tubzolina.com tamil sxe
girl getting fucked prontv.mobi desi bhabi sexy video
xfamily69tk porndorn.info www.sxe vidoe
who is klea pineda pinoyofw.net darna december 9 2022 full episode
سكس عيادات thogor.com عاريات سكس